Release Year: 2010
Studio: RychlyPrachy
Cast: Marketa
Genres: public sex
Video language: Swedish

Znáte m?, neustále zkouším r?zné finty, jak ulovit krásné dívky a pani?ky. Po minulých potížích s nezam?stnanýma holkama, jsem dostal bezvadný nápad. Vymyslel jsem inzerát, že hledám nové tvá?e do fotomodelingu, podal jsem ho a ?ekal, co se chytí do sít?. Vyp?j?il jsem si od jednoho kamaráda kancelá?, abych m?l kam vodit p?ípadné zájemkyn?. P?ihlásilo se celkem deset mladých holek a n?které z nich, samoz?ejm? ty nejp?kn?jší, jsem pro Vás nato?il. Jedna z nich však byla doslova ?arokrásná. Jmenovala se Markéta a bylo jí osmnáct let. Ud?lal jsem s ní vstupní pohovor, nafotil castingové fotky, a když se chystala k odchodu, p?ešel jsem do útoku. Bez obalu jsem na ní vyhrknul, že z ní ud?lám supermodelku a vysázím na ruku 30.000,-K?, když si se mnou zašuká. ?tvrthodiny jí to v hlavince p?kn? šrotovalo a nakonec souhlasila. P?iznám se, že jsem z ní byl úpln? mimo, ale to mi nezabránilo vyšukat tu její nádhernou, úzkou kundi?ku. Chlapi, ta byla neskute?ná. Podívejte se na to sami, ale podle m?, to je na beton nejhez?í holka v historii Rychlých prach?. Co myslíte?

Format: Windows Media
Duration: 23:35
Video: 640x480, Windows Media Video 9, 1937kbps
Audio: 62kbps

File size: 347.0 MB