Cast: Karolina
Genres: Threesome, All sex
Video language: Polish

Wybrali?my si? na miasto z kamer?, ?eby nagra? wst?p do kolejnego epizodu, w którym Robert odwiedza Karolin?. Zupe?nie przypadkiem nawin?? si? jednak Patryk, który rozpozna? Roberta. M?ody kiedy dowiedzia? si?, ?e idziemy do Karoliny, koniecznie chcia? te? j? odwiedzi?. W ten o to sposób ch?opaki znale?li si? w domu Karoliny. Karolina jak to Karolina, wie co tygrysy lubi? najbardziej, wi?c nawet nie trzeba by?o jej d?ugo namawia?. Szybko zaj??a si? naszymi bohaterami.

Format: mp4
Duration: 25:59
Video: 720x400, AVC (H.264), 868kbps
Audio: 155kbps
File size: 195.4 MB