Set name: 2008-12-18 - Greta - Chups For Writer // Resolution: 2000x1329 MID REZ // Set size: 27